Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 03:08
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 102 331,00 109 922,00
7,4%
91 112,00
-17,1%
89 029,00
-2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 169,00 7 664,00
141,8%
3 669,00
-52,1%
6 413,00
74,8%
Zysk (strata) brutto -3 331,00 5 521,00
---
1 199,00
-78,3%
62 613,00
5 122,1%
Zysk (strata) netto -3 090,00 3 960,00
---
768,00
-80,6%
61 262,00
7 876,8%
Amortyzacja 1 107,00 1 430,00
29,2%
1 402,00
-2,0%
1 313,00
-6,3%
Aktywa 409 908,00 440 358,00
7,4%
429 160,00
-2,5%
458 417,00
6,8%
Kapitał własny 250 294,00 254 254,00
1,6%
223 305,00
-12,2%
284 568,00
27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,78 11,97
1,6%
10,51
-12,2%
13,40
27,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,19
---
0,04
-80,6%
2,88
7 911,1%