Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 10:36
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 87 482,00 97 606,00
11,6%
106 307,00
8,9%
99 819,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 678,00 30 342,00
33,8%
32 828,00
8,2%
26 654,00
-18,8%
Zysk (strata) brutto 23 358,00 29 478,00
26,2%
33 280,00
12,9%
27 006,00
-18,9%
Zysk (strata) netto 19 464,00 25 759,00
32,3%
29 482,00
14,5%
24 033,00
-18,5%
Amortyzacja 8 867,00 8 991,00
1,4%
9 082,00
1,0%
9 744,00
7,3%
Aktywa 444 024,00 466 184,00
5,0%
493 219,00
5,8%
519 810,00
5,4%
Kapitał własny 324 575,00 350 334,00
7,9%
379 260,00
8,3%
403 285,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,71 10,48
7,9%
11,35
8,3%
12,07
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,77
32,5%
0,88
14,4%
0,72
-18,5%