Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 14:36
kontakt
BETACOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 314,00 45 718,00
67,4%
36 215,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -105,00 1 484,00
---
592,00
-60,1%
Zysk (strata) brutto -90,00 1 249,00
---
636,00
-49,1%
Zysk (strata) netto -143,00 993,00
---
506,00
-49,0%
Amortyzacja 489,00 661,00
35,2%
669,00
1,2%
Aktywa 43 989,00 64 020,00
45,5%
63 373,00
-1,0%
Kapitał własny 19 213,00 20 185,00
5,1%
19 680,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,76 5,00
5,0%
4,87
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,25
---
0,12
-49,2%