Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 11:21
kontakt
BAHOLDING
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 889,00 6 568,00
-16,7%
8 126,00
23,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 764,00 -72 622,00
---
32 892,00
---
Zysk (strata) brutto 22 434,00 -140 435,00
---
27 436,00
---
Zysk (strata) netto 20 409,00 -145 087,00
---
27 436,00
---
Amortyzacja 544,00 435,00
-20,0%
367,00
-15,6%
Aktywa 89 772,00 128 350,00
43,0%
92 009,00
-28,3%
Kapitał własny 69 185,00 -75 902,00
---
-48 466,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 -1,83
---
-1,17
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 -3,49
---
0,66
---