Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 01:10
kontakt
BAHOLDING
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 554 940,00 218 061,00
-60,7%
156 940,00
-28,0%
163 425,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 588,00 -1 766,00
---
239,00
---
7 942,00
3 223,0%
Zysk (strata) brutto 2 697,00 -3 077,00
---
76,00
---
7 463,00
9 719,7%
Zysk (strata) netto 1 147,00 -15 910,00
---
3 899,00
---
7 973,00
104,5%
Amortyzacja 3 246,00 3 499,00
7,8%
2 621,00
-25,1%
2 422,00
-7,6%
Aktywa 530 749,00 493 005,00
-7,1%
228 513,00
-53,6%
214 268,00
-6,2%
Kapitał własny 43 709,00 -5 342,00
---
-20 618,00
---
2 940,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 -0,13
---
-0,50
---
0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,38
---
0,09
---
0,19
104,3%