Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 03:04
kontakt
BAHOLDING
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 390,00 3 378,00
-0,4%
3 849,00
13,9%
3 509,00
-8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 234,00 4 216,00
-80,1%
-1 723,00
---
9 175,00
---
Zysk (strata) brutto 20 774,00 -61 518,00
---
-2 046,00
---
8 949,00
---
Zysk (strata) netto 19 049,00 -63 657,00
---
-2 046,00
---
8 735,00
---
Amortyzacja 230,00 260,00
13,0%
179,00
-31,2%
187,00
4,5%
Aktywa 89 463,00 25 237,00
-71,8%
116 069,00
359,9%
97 410,00
-16,1%
Kapitał własny 67 825,00 5 528,00
-91,8%
-77 948,00
---
-39 731,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 0,13
-91,9%
-1,88
---
-0,96
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 -1,53
---
-0,05
---
0,21
---