Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 19:57
kontakt
BAHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 310,00 1 532,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 910,00 -1 259,00
---
Zysk (strata) brutto -4 368,00 -1 409,00
---
Zysk (strata) netto -4 446,00 -1 566,00
---
Amortyzacja 72,00 50,00
-30,6%
Aktywa 89 335,00 90 355,00
1,1%
Kapitał własny -49 142,00 -50 708,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,18 -1,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,04
---