Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:04
kontakt
MANYDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
114,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -290,00 -95,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) brutto -215,00 -167,00
---
78,00
---
Zysk (strata) netto -215,00 -167,00
---
78,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 199,00 673,00
-43,9%
2 457,00
265,1%
Kapitał własny 653,00 486,00
-25,6%
2 264,00
365,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,02
-75,3%
0,11
369,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
0,00
---