Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 07:42
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 081,00 33 533,00
-18,4%
33 533,00
0,0%
38 344,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 921,00 5 081,00
-35,9%
5 081,00
0,0%
4 495,00
-11,5%
Zysk (strata) brutto 7 983,00 5 273,00
-33,9%
5 273,00
0,0%
4 672,00
-11,4%
Zysk (strata) netto 6 443,00 4 235,00
-34,3%
4 235,00
0,0%
3 763,00
-11,1%
Amortyzacja 3 638,00 1 802,00
-50,5%
1 802,00
0,0%
611,00
-66,1%
Aktywa 271 717,00 269 342,00
-0,9%
269 342,00
0,0%
275 577,00
2,3%
Kapitał własny 228 379,00 225 870,00
-1,1%
225 870,00
0,0%
229 633,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,71 2,68
-1,1%
2,68
0,0%
2,72
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,05
-34,2%
0,05
0,0%
0,04
-10,0%