Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 06:18
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 717,00 17 687,00
5,8%
18 942,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 288,00 1 213,00
-5,8%
104,00
-91,4%
Zysk (strata) brutto 1 068,00 927,00
-13,2%
-335,00
---
Zysk (strata) netto 918,00 758,00
-17,4%
-213,00
---
Amortyzacja 523,00 520,00
-0,6%
537,00
3,3%
Aktywa 80 246,00 75 956,00
-5,3%
77 937,00
2,6%
Kapitał własny 45 507,00 44 954,00
-1,2%
44 741,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,63 4,57
-1,2%
4,55
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,08
-17,2%
-0,02
---