Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:34
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 629,00 1 633,00
0,2%
1 777,00
8,8%
1 886,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 403,00 223,00
-44,7%
140,00
-37,2%
428,00
205,7%
Zysk (strata) brutto 392,00 213,00
-45,7%
131,00
-38,5%
422,00
222,1%
Zysk (strata) netto 363,00 193,00
-46,8%
105,00
-45,6%
383,00
264,8%
Amortyzacja 115,00 115,00
0,0%
123,00
7,0%
130,00
5,7%
Aktywa 5 071,00 5 291,00
4,3%
5 464,00
3,3%
5 632,00
3,1%
Kapitał własny 3 728,00 3 921,00
5,2%
4 038,00
3,0%
4 421,00
9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,33
5,2%
1,37
2,9%
1,50
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,06
-47,2%
0,04
-44,6%
0,13
261,1%