Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 09:02
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 777,00 1 886,00
6,1%
1 845,00
-2,2%
1 661,00
-10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 140,00 428,00
205,7%
331,00
-22,7%
87,00
-73,7%
Zysk (strata) brutto 131,00 422,00
222,1%
325,00
-23,0%
136,00
-58,2%
Zysk (strata) netto 105,00 383,00
264,8%
293,00
-23,5%
121,00
-58,7%
Amortyzacja 123,00 130,00
5,7%
128,00
-1,5%
126,00
-1,6%
Aktywa 5 464,00 5 632,00
3,1%
5 683,00
0,9%
5 774,00
1,6%
Kapitał własny 4 038,00 4 421,00
9,5%
4 714,00
6,6%
4 835,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,50
9,5%
1,60
6,6%
1,64
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,13
261,1%
0,10
-23,8%
0,04
-58,6%