Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:31
kontakt
ALUMETAL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 482 339,00 1 053 849,00
118,5%
1 053 849,00
0,0%
1 785 225,00
69,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 075,00 100 901,00
378,8%
100 901,00
0,0%
139 789,00
38,5%
Zysk (strata) brutto 19 507,00 104 934,00
437,9%
104 934,00
0,0%
140 312,00
33,7%
Zysk (strata) netto 15 712,00 89 119,00
467,2%
89 119,00
0,0%
124 854,00
40,1%
Amortyzacja 15 630,00 17 593,00
12,6%
17 593,00
0,0%
17 289,00
-1,7%
Aktywa 747 152,00 1 057 158,00
41,5%
1 057 158,00
0,0%
1 458 565,00
38,0%
Kapitał własny 534 038,00 623 976,00
16,8%
623 976,00
0,0%
701 738,00
12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,50 40,06
16,1%
40,06
0,0%
45,03
12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 5,72
463,6%
5,72
0,0%
8,01
40,0%