Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 05:15
kontakt
ALUMETAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 061,00 8 061,00
0,0%
9 793,00
21,5%
9 793,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 392,00 -1 392,00
---
-1 500,00
---
-1 500,00
---
Zysk (strata) brutto 27 647,00 27 647,00
0,0%
103 410,00
274,0%
103 410,00
0,0%
Zysk (strata) netto 27 655,00 27 655,00
0,0%
103 424,00
274,0%
103 424,00
0,0%
Amortyzacja 449,00 449,00
0,0%
398,00
-11,4%
398,00
0,0%
Aktywa 296 155,00 296 155,00
0,0%
395 387,00
33,5%
395 387,00
0,0%
Kapitał własny 278 485,00 278 485,00
0,0%
277 565,00
-0,3%
277 565,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,88 17,88
0,0%
17,81
-0,4%
17,81
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,78 1,78
0,0%
6,64
273,9%
6,64
0,0%