Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 14:56
kontakt
SONEL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 96 705,00 108 457,00
12,2%
113 834,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 034,00 14 521,00
31,6%
13 352,00
-8,1%
Zysk (strata) brutto 11 065,00 14 513,00
31,2%
14 572,00
0,4%
Zysk (strata) netto 9 964,00 13 350,00
34,0%
14 663,00
9,8%
Amortyzacja 6 454,00 6 753,00
4,6%
7 353,00
8,9%
Aktywa 101 490,00 114 541,00
12,9%
119 013,00
3,9%
Kapitał własny 82 710,00 90 459,00
9,4%
91 122,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,91 6,46
9,4%
6,51
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,95
34,0%
1,05
9,7%