Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 15:16
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 286,00 522,00
82,5%
299,00
-42,7%
223,00
-25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 84,00
110,0%
27,00
-67,9%
-230,00
---
Zysk (strata) brutto 2,00 81,00
3 950,0%
2 012,00
2 384,0%
-102,00
---
Zysk (strata) netto 7,00 50,00
614,3%
2 013,00
3 926,0%
-102,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 913,00 11 187,00
2,5%
12 860,00
15,0%
12 675,00
-1,4%
Kapitał własny 10 657,00 10 707,00
0,5%
12 720,00
18,8%
12 618,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,81 7,84
0,5%
9,32
18,8%
9,24
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,04
640,0%
1,48
3 886,5%
-0,08
---