Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 21:59
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 395,00 7 306,00
14,2%
16 256,00
122,5%
10 083,00
-38,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 555,00 -8 248,00
---
-5 411,00
---
-11 351,00
---
Zysk (strata) brutto 2 035,00 8 241,00
305,0%
82 986,00
907,0%
29 245,00
-64,8%
Zysk (strata) netto 1 786,00 6 561,00
267,4%
73 240,00
1 016,3%
28 158,00
-61,6%
Amortyzacja 832,00 1 292,00
55,3%
1 470,00
13,8%
1 544,00
5,0%
Aktywa 2 486 020,00 2 499 243,00
0,5%
2 592 888,00
3,7%
2 610 640,00
0,7%
Kapitał własny 2 456 064,00 2 462 625,00
0,3%
2 535 852,00
3,0%
2 564 009,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 36,77 36,86
0,3%
37,96
3,0%
38,38
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,10
263,0%
1,10
1 018,4%
0,42
-61,5%