Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:37
kontakt
MIRBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 486 177,00 568 262,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 660,00 31 706,00
34,0%
Zysk (strata) brutto 28 999,00 28 364,00
-2,2%
Zysk (strata) netto 24 370,00 23 781,00
-2,4%
Amortyzacja 2 170,00 2 271,00
4,7%
Aktywa 1 338 734,00 1 295 309,00
-3,2%
Kapitał własny 480 590,00 504 370,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,24 5,50
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,26
-2,6%