Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:32
kontakt
INDYGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 14 227,00
Kapitał własny 12 385,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00