Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:45
kontakt
MERCATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 220 086,00 167 850,00
-23,7%
167 878,00
0,0%
102 178,00
-39,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73 675,00 -31 532,00
---
-21 862,00
---
-2 023,00
---
Zysk (strata) brutto -53 145,00 -63 733,00
---
31 593,00
---
-11 065,00
---
Zysk (strata) netto -41 977,00 -51 672,00
---
41 922,00
---
-11 300,00
---
Amortyzacja 805,00 859,00
6,7%
889,00
3,5%
932,00
4,8%
Aktywa 1 261 477,00 938 743,00
-25,6%
787 493,00
-16,1%
860 547,00
9,3%
Kapitał własny 363 975,00 1 026,00
-99,7%
43 043,00
4 095,2%
31 327,00
-27,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,32 0,10
-99,7%
4,04
4 111,5%
2,94
-27,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,96 -4,85
---
3,94
---
-1,06
---