Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 09:13
kontakt
MERCATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167 878,00 102 178,00
-39,1%
131 479,00
28,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 862,00 -2 023,00
---
-10 059,00
---
Zysk (strata) brutto 31 593,00 -11 065,00
---
39 249,00
---
Zysk (strata) netto 41 922,00 -11 300,00
---
36 607,00
---
Amortyzacja 889,00 932,00
4,8%
897,00
-3,8%
Aktywa 787 493,00 860 547,00
9,3%
784 213,00
-8,9%
Kapitał własny 43 043,00 31 327,00
-27,2%
67 298,00
114,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,04 2,94
-27,2%
6,32
114,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,94 -1,06
---
3,44
---