Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:48
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 683,00 3 728,00
121,5%
6 519,00
74,9%
1 339,00
-79,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 735,00 2 156,00
---
2 885,00
33,8%
-180,00
---
Zysk (strata) brutto -1 815,00 2 105,00
---
-381,00
---
1 918,00
---
Zysk (strata) netto -1 570,00 2 142,00
---
-208,00
---
1 628,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
7,00
16,7%
8,00
14,3%
Aktywa 49 065,00 44 669,00
-9,0%
32 266,00
-27,8%
28 587,00
-11,4%
Kapitał własny -9 591,00 -7 449,00
---
-7 657,00
---
-6 029,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,37 -1,06
---
-1,09
---
-0,86
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 0,30
---
-0,03
---
0,23
---