Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:19
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 981,00 6 157,00
23,6%
6 485,00
5,3%
7 325,00
13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 724,00 304,00
-58,0%
520,00
71,1%
160,00
-69,2%
Zysk (strata) brutto 497,00 134,00
-73,0%
299,00
123,1%
89,00
-70,2%
Zysk (strata) netto 508,00 130,00
-74,4%
16,00
-87,7%
78,00
387,5%
Amortyzacja 39,00 258,00
561,5%
1 354,00
424,8%
492,00
-63,7%
Aktywa 42 529,00 40 114,00
-5,7%
20 350,00
-49,3%
19 843,00
-2,5%
Kapitał własny 24 174,00 24 304,00
0,5%
7 889,00
-67,5%
7 967,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,04
0,5%
0,34
-67,5%
0,34
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-72,7%
0,00
-83,3%
0,00
200,0%