Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:11
kontakt
SNTVERSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 358,00 8 104,00
-55,9%
20 148,00
148,6%
13 903,00
-31,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 082,00 -2 937,00
---
6 198,00
---
247,00
-96,0%
Zysk (strata) brutto 3 340,00 -2 837,00
---
4 949,00
---
-310,00
---
Zysk (strata) netto 2 565,00 -2 417,00
---
3 868,00
---
-394,00
---
Amortyzacja 1 632,00 1 784,00
9,3%
1 635,00
-8,4%
1 574,00
-3,7%
Aktywa 193 949,00 226 900,00
17,0%
265 903,00
17,2%
291 712,00
9,7%
Kapitał własny 109 623,00 107 193,00
-2,2%
112 639,00
5,1%
112 239,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,53
-2,2%
1,60
5,0%
1,60
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,03
---
0,06
---
-0,01
---