Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:12
kontakt
SECOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 519,00 85 164,00
50,7%
72 116,00
-15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 253,00 6 601,00
193,0%
3 872,00
-41,3%
Zysk (strata) brutto 1 690,00 4 524,00
167,7%
1 796,00
-60,3%
Zysk (strata) netto 1 181,00 3 962,00
235,5%
1 304,00
-67,1%
Amortyzacja 1 737,00 1 840,00
5,9%
1 869,00
1,6%
Aktywa 331 386,00 344 310,00
3,9%
355 770,00
3,3%
Kapitał własny 184 094,00 179 294,00
-2,6%
180 815,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,89 17,43
-2,6%
17,57
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,38
234,8%
0,13
-67,0%