Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:40
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 80 340 614,00 42 806,00
-99,9%
24 941,00
-41,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 498 290,00 5 615,00
-99,9%
-10 722,00
---
Zysk (strata) brutto 24 697 419,00 4 115,00
-100,0%
2 872,00
-30,2%
Zysk (strata) netto 23 414 536,00 4 115,00
-100,0%
3 825,00
-7,0%
Amortyzacja 5 545 276,00 2 215,00
-100,0%
2 436,00
10,0%
Aktywa 242 722 335,00 202 781,00
-99,9%
160 692,00
-20,8%
Kapitał własny 88 706 016,00 92 821,00
-99,9%
96 646,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 774,12 1,86
-99,9%
1,93
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 468,29 0,08
-100,0%
0,08
-6,1%