Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:25
kontakt
INTERFERI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 905,00 18 965,00
113,0%
10 323,00
-45,6%
12 937,00
25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -383,00 7 337,00
---
-3 670,00
---
-1 191,00
---
Zysk (strata) brutto -513,00 7 029,00
---
-4 095,00
---
-1 798,00
---
Zysk (strata) netto -201,00 6 135,00
---
-3 338,00
---
-1 468,00
---
Amortyzacja 1 210,00 1 252,00
3,5%
1 275,00
1,8%
1 285,00
0,8%
Aktywa 181 567,00 188 104,00
3,6%
183 400,00
-2,5%
182 373,00
-0,6%
Kapitał własny 117 989,00 124 124,00
5,2%
120 792,00
-2,7%
119 324,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,10 8,52
5,2%
8,29
-2,7%
8,19
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,42
---
-0,23
---
-0,10
---