Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:01
kontakt
ZREMB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 439,00 10 437,00
40,3%
10 462,00
0,2%
10 058,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -489,00 1 715,00
---
2 013,00
17,4%
1 030,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto -633,00 1 834,00
---
1 268,00
-30,9%
1 200,00
-5,4%
Zysk (strata) netto -700,00 1 657,00
---
769,00
-53,6%
1 093,00
42,1%
Amortyzacja 433,00 373,00
-13,9%
400,00
7,2%
489,00
22,2%
Aktywa 40 207,00 41 323,00
2,8%
44 079,00
6,7%
46 005,00
4,4%
Kapitał własny 15 072,00 16 761,00
11,2%
19 632,00
17,1%
21 751,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,22
11,2%
1,43
17,2%
1,55
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,12
---
0,06
-53,7%
0,08
39,3%