Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:29
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 750,00 2 592,00
-5,7%
2 900,00
11,9%
2 583,00
-10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 367,00 158,00
---
-95,00
---
-536,00
---
Zysk (strata) brutto -1 048,00 -1 014,00
---
354,00
---
-1 098,00
---
Zysk (strata) netto -936,00 -857,00
---
143,00
---
-1 118,00
---
Amortyzacja 234,00 238,00
1,7%
211,00
-11,3%
254,00
20,4%
Aktywa 286 479,00 278 596,00
-2,8%
277 493,00
-0,4%
282 509,00
1,8%
Kapitał własny 156 816,00 155 959,00
-0,5%
156 102,00
0,1%
154 984,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 2,07
-0,6%
2,07
0,1%
2,06
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---
-0,02
---