Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:47
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 78 304,00 104 263,00
33,2%
62 837,00
-39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 352,00 26 745,00
45,7%
6 087,00
-77,2%
Zysk (strata) brutto 16 708,00 25 958,00
55,4%
6 237,00
-76,0%
Zysk (strata) netto 13 629,00 21 197,00
55,5%
5 034,00
-76,3%
Amortyzacja 6 173,00 5 570,00
-9,8%
5 771,00
3,6%
Aktywa 278 611,00 315 025,00
13,1%
285 833,00
-9,3%
Kapitał własny 173 037,00 194 295,00
12,3%
199 372,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,48 10,64
12,3%
10,92
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 1,16
55,4%
0,28
-76,2%