Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 10:07
kontakt
DROZAPOL
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 115 414,00 157 771,00
36,7%
157 771,00
0,0%
112 180,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 156,00 27 506,00
1 175,8%
27 506,00
0,0%
6 998,00
-74,6%
Zysk (strata) brutto 2 564,00 26 467,00
932,3%
26 467,00
0,0%
6 799,00
-74,3%
Zysk (strata) netto 2 959,00 21 534,00
627,7%
21 533,00
-0,0%
5 519,00
-74,4%
Amortyzacja 1 426,00 1 300,00
-8,8%
1 300,00
0,0%
1 132,00
-12,9%
Aktywa 89 183,00 117 025,00
31,2%
117 025,00
0,0%
99 538,00
-14,9%
Kapitał własny 63 160,00 82 858,00
31,2%
82 858,00
0,0%
79 199,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,32 13,54
31,2%
13,54
0,0%
12,94
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 3,52
627,1%
3,52
0,0%
0,90
-74,4%