Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:00
kontakt
CCS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 379,00 35 606,00
-33,3%
45 155,00
26,8%
29 889,00
-33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 696,00 759,00
-55,2%
260,00
-65,7%
108,00
-58,5%
Zysk (strata) brutto 1 457,00 1 622,00
11,3%
165,00
-89,8%
1 192,00
622,4%
Zysk (strata) netto 1 153,00 1 514,00
31,3%
102,00
-93,3%
1 090,00
968,6%
Amortyzacja 309,00 336,00
8,7%
335,00
-0,3%
334,00
-0,3%
Aktywa 37 922,00 35 870,00
-5,4%
37 925,00
5,7%
30 016,00
-20,9%
Kapitał własny 15 515,00 17 028,00
9,8%
14 906,00
-12,5%
15 996,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,07
9,8%
0,94
-12,5%
1,01
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,10
30,1%
0,01
-93,7%
0,07
1 050,0%