Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:53
kontakt
INPRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 557,00 102 822,00
206,4%
18 508,00
-82,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 956,00 21 160,00
327,0%
1 847,00
-91,3%
Zysk (strata) brutto 4 583,00 20 937,00
356,8%
882,00
-95,8%
Zysk (strata) netto 3 605,00 16 885,00
368,4%
719,00
-95,7%
Amortyzacja 262,00 335,00
27,9%
310,00
-7,5%
Aktywa 509 387,00 488 166,00
-4,2%
517 020,00
5,9%
Kapitał własny 329 956,00 346 841,00
5,1%
347 560,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,24 8,66
5,1%
8,68
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,42
368,9%
0,02
-95,7%