Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:59
kontakt
INPRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 126,00 19 746,00
-49,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 356,00 1 411,00
-77,8%
Zysk (strata) brutto 13 663,00 1 017,00
-92,6%
Zysk (strata) netto 12 670,00 832,00
-93,4%
Amortyzacja 168,00 178,00
6,0%
Aktywa 537 215,00 553 646,00
3,1%
Kapitał własny 386 389,00 387 221,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,65 9,67
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,02
-93,4%