Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 16:18
kontakt
ELEKTROTI
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 277 173,00 277 173,00
0,0%
505 599,00
82,4%
546 947,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 256,00 9 256,00
0,0%
33 191,00
258,6%
34 225,00
3,1%
Zysk (strata) brutto 7 610,00 7 610,00
0,0%
30 414,00
299,7%
32 264,00
6,1%
Zysk (strata) netto 6 593,00 6 593,00
0,0%
21 984,00
233,4%
22 373,00
1,8%
Amortyzacja 5 496,00 5 496,00
0,0%
4 929,00
-10,3%
4 449,00
-9,7%
Aktywa 180 820,00 180 820,00
0,0%
268 326,00
48,4%
268 603,00
0,1%
Kapitał własny 76 184,00 76 184,00
0,0%
98 051,00
28,7%
105 289,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,63 7,63
0,0%
9,82
28,7%
10,55
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,66
0,0%
2,20
233,6%
2,24
1,8%