Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 18:50
kontakt
ELEKTROTI
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 258 602,00 276 833,00
7,0%
277 173,00
0,1%
277 173,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 098,00 23 213,00
---
9 256,00
-60,1%
9 256,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -18 072,00 21 551,00
---
7 610,00
-64,7%
7 610,00
0,0%
Zysk (strata) netto -14 541,00 16 593,00
---
6 593,00
-60,3%
6 593,00
0,0%
Amortyzacja 4 777,00 5 382,00
12,7%
5 496,00
2,1%
5 496,00
0,0%
Aktywa 157 125,00 182 535,00
16,2%
180 820,00
-0,9%
180 820,00
0,0%
Kapitał własny 52 983,00 69 501,00
31,2%
76 184,00
9,6%
76 184,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,31 6,96
31,2%
7,63
9,6%
7,63
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,46 1,66
---
0,66
-60,3%
0,66
0,0%