Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.21, godz. 06:59
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 121 888,00 177 985,00
46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 573,00 19 114,00
15,3%
Zysk (strata) brutto 16 427,00 18 452,00
12,3%
Zysk (strata) netto 13 050,00 14 211,00
8,9%
Amortyzacja 921,00 857,00
-6,9%
Aktywa 230 151,00 257 157,00
11,7%
Kapitał własny 95 536,00 109 747,00
14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,57 10,99
14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,42
9,0%