Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:14
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 114,00 34 114,00
0,0%
58 147,00
70,4%
122 632,00
110,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 938,00 -3 938,00
---
1 055,00
---
11 620,00
1 001,4%
Zysk (strata) brutto -4 169,00 -4 169,00
---
1 477,00
---
12 291,00
732,2%
Zysk (strata) netto -4 549,00 -4 549,00
---
2 270,00
---
9 862,00
334,4%
Amortyzacja 864,00 864,00
0,0%
862,00
-0,2%
901,00
4,5%
Aktywa 107 154,00 107 154,00
0,0%
158 322,00
47,8%
188 003,00
18,7%
Kapitał własny 63 979,00 63 979,00
0,0%
66 249,00
3,5%
76 111,00
14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,41 6,41
0,0%
6,64
3,5%
7,62
14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,46
---
0,23
---
0,99
335,2%