Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 04:53
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 122 632,00 213 350,00
74,0%
91 584,00
-57,1%
121 888,00
33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 620,00 20 782,00
78,8%
7 507,00
-63,9%
16 573,00
120,8%
Zysk (strata) brutto 12 291,00 20 918,00
70,2%
7 852,00
-62,5%
16 427,00
109,2%
Zysk (strata) netto 9 862,00 15 502,00
57,2%
5 964,00
-61,5%
13 050,00
118,8%
Amortyzacja 901,00 920,00
2,1%
891,00
-3,2%
921,00
3,4%
Aktywa 188 003,00 240 238,00
27,8%
197 084,00
-18,0%
230 151,00
16,8%
Kapitał własny 76 111,00 91 498,00
20,2%
97 461,00
6,5%
95 536,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,62 9,16
20,2%
9,76
6,5%
9,57
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 1,55
57,2%
0,60
-61,6%
1,31
118,9%