Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:25
kontakt
OPTEAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 385,00 14 575,00
-11,0%
28 290,00
94,1%
12 390,00
-56,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 216,00 112,00
-90,8%
1 133,00
911,6%
-1 653,00
---
Zysk (strata) brutto 1 068,00 197,00
-81,6%
1 161,00
489,3%
-1 586,00
---
Zysk (strata) netto 1 228,00 288,00
-76,5%
1 247,00
333,0%
-1 535,00
---
Amortyzacja 623,00 619,00
-0,6%
630,00
1,8%
670,00
6,3%
Aktywa 81 075,00 77 810,00
-4,0%
87 706,00
12,7%
76 697,00
-12,6%
Kapitał własny 60 802,00 61 090,00
0,5%
59 729,00
-2,2%
58 194,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,72 7,76
0,5%
7,59
-2,2%
7,39
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-76,3%
0,16
327,0%
-0,20
---