Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 07:12
kontakt
MANGATA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 566 137,00 791 022,00
39,7%
1 050 604,00
32,8%
937 615,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 978,00 91 903,00
129,9%
128 309,00
39,6%
83 151,00
-35,2%
Zysk (strata) brutto 39 747,00 88 054,00
121,5%
116 047,00
31,8%
68 360,00
-41,1%
Zysk (strata) netto 33 862,00 70 231,00
107,4%
93 430,00
33,0%
56 761,00
-39,2%
Amortyzacja 34 381,00 37 978,00
10,5%
39 517,00
4,1%
44 189,00
11,8%
Aktywa 730 980,00 855 841,00
17,1%
938 871,00
9,7%
902 385,00
-3,9%
Kapitał własny 434 504,00 477 406,00
9,9%
545 487,00
14,3%
549 990,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 65,08 71,50
9,9%
81,70
14,3%
82,37
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,07 10,52
107,4%
13,99
33,0%
8,50
-39,2%