Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 09:19
kontakt
MANGATA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 702,00 10 911,00
25,4%
14 433,00
32,3%
15 261,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 194,00 2 417,00
102,4%
3 700,00
53,1%
2 675,00
-27,7%
Zysk (strata) brutto 18 832,00 37 726,00
100,3%
42 251,00
12,0%
72 385,00
71,3%
Zysk (strata) netto 18 472,00 37 008,00
100,3%
41 733,00
12,8%
71 028,00
70,2%
Amortyzacja 788,00 984,00
24,9%
1 156,00
17,5%
1 224,00
5,9%
Aktywa 364 785,00 400 715,00
9,8%
386 390,00
-3,6%
391 692,00
1,4%
Kapitał własny 350 053,00 357 029,00
2,0%
366 703,00
2,7%
377 274,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,43 53,47
2,0%
54,92
2,7%
56,50
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,77 5,54
100,3%
6,25
12,8%
10,64
70,2%