Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 00:31
kontakt
MANGATA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 286,00 6 999,00
32,4%
7 798,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 828,00 2 091,00
152,5%
1 362,00
-34,9%
Zysk (strata) brutto 36 032,00 42 307,00
17,4%
70 233,00
66,0%
Zysk (strata) netto 35 722,00 41 692,00
16,7%
69 050,00
65,6%
Amortyzacja 435,00 567,00
30,3%
614,00
8,3%
Aktywa 384 387,00 414 105,00
7,7%
400 341,00
-3,3%
Kapitał własny 355 730,00 366 672,00
3,1%
375 573,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,28 54,92
3,1%
56,25
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,35 6,24
16,7%
10,34
65,6%