Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:42
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 755,00 2 870,00
4,2%
3 488,00
21,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 909,00 679,00
-25,3%
1 115,00
64,2%
Zysk (strata) brutto 954,00 740,00
-22,4%
1 243,00
68,0%
Zysk (strata) netto 743,00 542,00
-27,1%
1 038,00
91,5%
Amortyzacja 222,00 327,00
47,3%
222,00
-32,1%
Aktywa 391 254,00 400 715,00
2,4%
400 125,00
-0,1%
Kapitał własny 356 474,00 357 029,00
0,2%
358 067,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,39 53,47
0,2%
53,63
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,08
-27,0%
0,16
91,4%