Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 08:13
kontakt
MERCOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78 623,00 81 122,00
3,2%
90 932,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 421,00 10 371,00
134,6%
4 522,00
-56,4%
Zysk (strata) brutto 4 418,00 9 415,00
113,1%
2 678,00
-71,6%
Zysk (strata) netto 3 325,00 7 514,00
126,0%
2 183,00
-70,9%
Amortyzacja 1 860,00 2 543,00
36,7%
2 680,00
5,4%
Aktywa 314 523,00 323 432,00
2,8%
326 216,00
0,9%
Kapitał własny 145 679,00 153 134,00
5,1%
145 432,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,30 9,78
5,1%
9,29
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,48
126,4%
0,14
-71,0%