Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:42
kontakt
MERCOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 904,00 76 048,00
22,8%
74 822,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 002,00 7 120,00
18,6%
4 537,00
-36,3%
Zysk (strata) brutto 6 480,00 12 096,00
86,7%
5 914,00
-51,1%
Zysk (strata) netto 5 670,00 10 715,00
89,0%
4 865,00
-54,6%
Amortyzacja 2 054,00 2 009,00
-2,2%
2 209,00
10,0%
Aktywa 264 845,00 286 458,00
8,2%
297 364,00
3,8%
Kapitał własny 135 985,00 137 779,00
1,3%
142 585,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,68 8,80
1,3%
9,11
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,68
89,0%
0,31
-54,5%