Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 06:23
kontakt
GOBARTO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 503 226,00 1 570 354,00
4,5%
1 602 368,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 300,00 18 426,00
-27,2%
11 526,00
-37,4%
Zysk (strata) brutto -1 333,00 28 023,00
---
15 286,00
-45,5%
Zysk (strata) netto -5 046,00 23 457,00
---
11 973,00
-49,0%
Amortyzacja 20 067,00 19 284,00
-3,9%
21 108,00
9,5%
Aktywa 675 339,00 570 659,00
-15,5%
622 846,00
9,1%
Kapitał własny 261 544,00 283 776,00
8,5%
297 513,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,41 10,21
8,5%
10,70
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,84
---
0,43
-48,9%