Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 13:07
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 432 942,00 451 326,00
4,2%
581 812,00
28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 848,00 5 026,00
-71,8%
4 832,00
-3,9%
Zysk (strata) brutto 16 000,00 9 190,00
-42,6%
6 108,00
-33,5%
Zysk (strata) netto 15 156,00 8 511,00
-43,8%
6 265,00
-26,4%
Amortyzacja 5 922,00 5 951,00
0,5%
6 110,00
2,7%
Aktywa 622 846,00 670 657,00
7,7%
673 310,00
0,4%
Kapitał własny 297 513,00 306 969,00
3,2%
311 675,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,70 11,04
3,2%
11,21
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,31
-43,9%
0,22
-26,5%