Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.16, godz. 00:47
kontakt
TORPOL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 318 088,00 1 031 059,00
-21,8%
994 608,00
-3,5%
904 218,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 819,00 102 883,00
66,4%
218 604,00
112,5%
107 596,00
-50,8%
Zysk (strata) brutto 56 850,00 99 412,00
74,9%
230 683,00
132,0%
122 513,00
-46,9%
Zysk (strata) netto 46 974,00 75 623,00
61,0%
183 300,00
142,4%
96 650,00
-47,3%
Amortyzacja 21 448,00 21 410,00
-0,2%
22 889,00
6,9%
23 017,00
0,6%
Aktywa 1 017 030,00 939 596,00
-7,6%
873 282,00
-7,1%
1 079 633,00
23,6%
Kapitał własny 254 820,00 294 830,00
15,7%
409 704,00
39,0%
505 969,00
23,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,09 12,84
15,7%
17,84
39,0%
22,03
23,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,04 3,29
61,0%
7,98
142,4%
4,21
-47,3%