Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:00
kontakt
TORPOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 572 473,00 450 180,00
-21,4%
441 399,00
-2,0%
441 399,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 266,00 26 074,00
28,7%
75 529,00
189,7%
75 529,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 17 424,00 24 384,00
39,9%
83 180,00
241,1%
83 180,00
0,0%
Zysk (strata) netto 13 990,00 19 149,00
36,9%
66 616,00
247,9%
66 616,00
0,0%
Amortyzacja 10 900,00 10 561,00
-3,1%
11 362,00
7,6%
11 362,00
0,0%
Aktywa 1 027 129,00 981 256,00
-4,5%
971 758,00
-1,0%
971 758,00
0,0%
Kapitał własny 221 784,00 238 101,00
7,4%
291 838,00
22,6%
291 838,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,66 10,37
7,4%
12,70
22,6%
12,70
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,83
36,9%
2,90
247,7%
2,90
0,0%