Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:48
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 251 591,00 329 288,00
30,9%
202 328,00
-38,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 321,00 57 488,00
197,5%
23 925,00
-58,4%
Zysk (strata) brutto 18 914,00 56 114,00
196,7%
26 204,00
-53,3%
Zysk (strata) netto 15 357,00 41 117,00
167,7%
21 069,00
-48,8%
Amortyzacja 5 479,00 5 370,00
-2,0%
5 732,00
6,7%
Aktywa 908 907,00 939 596,00
3,4%
1 005 992,00
7,1%
Kapitał własny 253 468,00 294 830,00
16,3%
315 918,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,04 12,84
16,3%
13,75
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 1,79
167,6%
0,92
-48,8%