Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 17:32
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 188 698,00 170 981,00
-9,4%
183 345,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 494,00 26 291,00
110,4%
22 581,00
-14,1%
Zysk (strata) brutto 18 141,00 29 504,00
62,6%
26 047,00
-11,7%
Zysk (strata) netto 14 325,00 22 938,00
60,1%
20 633,00
-10,0%
Amortyzacja 6 057,00 5 891,00
-2,7%
5 594,00
-5,0%
Aktywa 959 962,00 870 647,00
-9,3%
871 347,00
0,1%
Kapitał własny 424 029,00 446 317,00
5,3%
467 600,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,46 19,43
5,3%
20,36
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 1,00
60,1%
0,90
-10,1%