Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:33
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 202 328,00 239 071,00
18,2%
239 071,00
0,0%
240 682,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 925,00 51 604,00
115,7%
51 604,00
0,0%
46 771,00
-9,4%
Zysk (strata) brutto 26 204,00 56 976,00
117,4%
56 976,00
0,0%
50 038,00
-12,2%
Zysk (strata) netto 21 069,00 45 547,00
116,2%
45 547,00
0,0%
39 705,00
-12,8%
Amortyzacja 5 732,00 5 630,00
-1,8%
5 630,00
0,0%
5 690,00
1,1%
Aktywa 1 005 992,00 971 758,00
-3,4%
971 758,00
0,0%
875 694,00
-9,9%
Kapitał własny 315 918,00 291 838,00
-7,6%
291 838,00
0,0%
331 554,00
13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,75 12,70
-7,6%
12,70
0,0%
14,43
13,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 1,98
116,2%
1,98
0,0%
1,73
-12,8%