Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 10:20
kontakt
DOMDEV
Półroczne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 860 918,00 860 918,00
0,0%
748 822,00
-13,0%
48 192,00
-93,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 182 622,00 182 622,00
0,0%
155 933,00
-14,6%
155 933,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 187 119,00 187 119,00
0,0%
323 302,00
72,8%
323 302,00
0,0%
Zysk (strata) netto 150 339,00 150 339,00
0,0%
287 431,00
91,2%
287 431,00
0,0%
Amortyzacja 5 512,00 5 512,00
0,0%
6 336,00
14,9%
6 336,00
0,0%
Aktywa 3 011 254,00 3 011 254,00
0,0%
3 368 550,00
11,9%
3 368 550,00
0,0%
Kapitał własny 1 129 247,00 1 129 247,00
0,0%
1 358 050,00
20,3%
1 358 050,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,20 44,20
0,0%
52,85
19,6%
52,85
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,88 5,88
0,0%
11,18
90,1%
11,18
0,0%