Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:43
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 123 464,00 258 942,00
109,7%
591 336,00
128,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 277,00 24 600,00
72,3%
142 207,00
478,1%
Zysk (strata) brutto 13 358,00 24 605,00
84,2%
142 731,00
480,1%
Zysk (strata) netto 10 706,00 18 811,00
75,7%
114 667,00
509,6%
Amortyzacja 2 541,00 2 557,00
0,6%
2 777,00
8,6%
Aktywa 3 017 296,00 3 034 367,00
0,6%
2 936 469,00
-3,2%
Kapitał własny 1 201 157,00 1 225 418,00
2,0%
1 354 317,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,29 48,25
2,0%
53,01
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,74
75,6%
4,49
505,7%