Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:45
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 909 000,00 3 283 000,00
12,9%
19 805 000,00
503,3%
10 640 000,00
-46,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 176 000,00 187 000,00
6,2%
50 000,00
-73,3%
511 000,00
922,0%
Zysk (strata) brutto 1 444 000,00 208 000,00
-85,6%
78 000,00
-62,5%
561 000,00
619,2%
Zysk (strata) netto 1 405 000,00 98 000,00
-93,0%
35 000,00
-64,3%
456 000,00
1 202,9%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 57 320 000,00 58 906 000,00
2,8%
64 810 000,00
10,0%
59 087 000,00
-8,8%
Kapitał własny 40 792 000,00 40 977 000,00
0,5%
41 302 000,00
0,8%
41 916 000,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,20 18,28
0,5%
18,43
0,8%
18,70
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,04
-93,0%
0,02
-63,6%
0,20
1 168,8%