Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:59
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 225 686,00 249 725,00
10,7%
153 789,00
-38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 435,00 17 813,00
111,2%
-20 366,00
---
Zysk (strata) brutto 1 299,00 36 751,00
2 729,2%
-36 872,00
---
Zysk (strata) netto -1 381,00 31 644,00
---
-35 311,00
---
Amortyzacja 4 796,00 4 638,00
-3,3%
4 575,00
-1,4%
Aktywa 1 130 173,00 1 053 863,00
-6,8%
1 012 864,00
-3,9%
Kapitał własny 251 856,00 283 734,00
12,7%
248 429,00
-12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 3,28
12,7%
2,87
-12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,37
---
-0,41
---